Imprimare

Rolul avocatului in UE

Carta principiilor fundamentale ale avocatului european

Într-o societate bazată pe respectul faţă de justiţie, avocatul are un rol eminent. Misiunea sa nu se limitează doar la executarea fidelă a unui mandat în cadrul legii. Avocatul trebuie să vegheze la respectarea Statului de drept şi a intereselor persoanelor cărora le apără drepturile şi libertăţile. Este de datoria avocatului nu numai să pledeze cauza clientului său, ci să şi îl consilieze. Respectarea misiunii avocatului este o condiţie esenţială a Statului de drept şi a unei societăţi democratice.” Codul deontologic al avocaţilor europeni, elaborat de CCBE, articolul 1.1 Există principii fundamentale care, chiar dacă sunt exprimate într-o manieră uşor diferită în cadrul diferitelor sisteme de drept, sunt principii comune pentru toţi avocaţii europeni. Aceste principii fundamentale stau la baza diferitelor coduri naţionale şi internaţionale care guvernează deontologia avocatului. Avocaţii europeni urmează să respecte aceste principii care sunt esenţiale pentru buna administrare a justiţiei, pentru accesul la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, astfel cum acestea sunt impuse prin Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Pentru interesul general, barourile, curţile şi tribunalele, legiuitorii, guvernele şi organizaţiile internaţionale trebuie să dispună respectarea şi apărarea acestor principii fundamentale. Principiile fundamentale ale avocatului sunt îndeosebi: (a) Independenţa şi libertatea de a asigura apărarea şi consilierea clientului său; (b) Respectarea secretului profesional şi a confidenţialităţii cauzelor ce i-au fost încredinţate;2 (c) Prevenirea conflictelor de interese, fie între mai mulţi clienţi, fie între clientul său şi el însuşi; (d) Demnitatea, onoarea şi probitatea; (e) Loialitatea faţă de clientul său; (f) Scrupulozitatea în materie de onorarii; (g) Competenţa profesională; (h) Respectarea confraţilor; (i) Respectarea Statului de drept şi contribuirea la o bună administrare a justiţiei; (j) Autoreglementarea profesiei sale.